Záměr prodat: Pozemek p.č. 320/7 v k.ú. Srby u Tuchlovic, o výměře 928 m2, orná půda

Publikováno  21.12.2018 – sejmuto 7.1.2019

zamer_prodat_srby