záměr prodat : Část pozemku p.č. 456, o výměře cca 160-170 m2, ostatní plocha v k.ú. Srby u Tuchlovic.

Publikováno  15.10.2018 – sejmuto 31.10.2018

zamer_prodat_srby_456