Platby komunálního odpadu

 

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU    A POPLATEK ZE PSA LZE UHRADIT  V KANCELÁŘI OÚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PŘEVODEM NA ÚČET OÚ 388153379/0800,  VS. = Č. POPISNÉ    (známka bude vydána v kanceláři OÚ až  po připsání platby na účet)

 

OD 2. LEDNA 2019 – DO 28. ÚNORA 2019

 

POPLATKY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉ VÝŠI.

  • 590,- na osobu trvale hlášenou v obci Tuchlovice                          

              nebo za objekt určený k rekreaci. 

  • 295,-  osoba nad 75 let*

    –   0,-     děti do 15 let bez poplatku*   

* (Úleva je dána nebo zrušena dovršením věku v daném roce.)                                      

                        

POPLATEK ZE PSA

100,-     první pes

200,-     druhý a další pes jednoho majitele