Platby komunálního odpadu

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU    A POPLATEK ZE PSA LZE UHRADIT

OD 2.LEDNA 2017 DO 28. ÚNORA 2017

V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH

NEBO PŘEVODEM NA ÚČET OÚ 388153379/0800, VS.=Č. POPISNÉ

POPLATKY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉ VÝŠI.

(tj 590,- na osobu trvale hlášenou v obci Tuchlovice nebo za objekt určený k rekreaci.

Poplatek ze psa je 100,- .)