Nebezpečný odpad

NEBEZPEČNÝ ODPAD SVOZ   2 x ROČNĚ (KVĚTEN A LISTOPAD) na určených místech

Sběr nebezpečných odpadů proběhne i letos ve dvou termínech, a to 11. května a 2. listopadu na standardních stanovištích

11.00 – 11.50 na Náměstí, 11.55 – 12.20 na Dřevěnkově a 12.30 – 13.00 v Srbech.

Neodkládejte odpad před příjezdem sběrného vozu !!!

 

Pro občany Tuchlovic a Srb je dvakrát ročně zajištěn odběr zdarma