Nebezpečný odpad

NEBEZPEČNÝ ODPAD SVOZ   2 x ROČNĚ (KVĚTEN A LISTOPAD) na určených místech

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 4. listopadu 2017
Tuchlovice Náměstí 11.10 – 11.50
Tuchlovice Dřevěnkov 11.55 – 12.20
Srby – Racek 12.30 – 13.00
Jako vždy : nebezpečný odpad – oleje, barvy, lepidla, ředidla, léky, nádoby od sprejů…. Pneumatiky za poplatek 40.-

Neodkládejte odpad před příjezdem sběrného vozu !!!

 

Pro občany Tuchlovic a Srb je dvakrát ročně zajištěn odběr zdarma

–          absorpční činidla, filtrační materiály

–          olejové filtry, brzdové a nemrznoucí kapaliny

–          laboratorní chemie a jejich směsi

–          rozpouštědla, kyseliny, zásady, oleje, tuky, detergenty

–          fotochemikálie a pesticidy

–          odpad obsahující rtuť

–          baterie a akumulátory

–          barvy, lepidla, pryskyřice

–          plechovky, obaly a nádoby od nebezpečných látek

–          cytostatika – staré léky