Seznam stanovišť sběrných kontejnerů na separovaný odpad a na jedlé oleje

Separovaný odpad

  • ulice Dřevěnkov (křižovatka s ulicí Spojnou)
  • ulice Na Hradčanech (křižovatka s ulicí Školní)
  • ulice Školní (u školního areálu)
  • ulice Národního odboje (křižovatka s ulicí Hornickou)
  • ulice Za Starou poštou (křižovatka s ulicí Karlovarskou)
  • ulice U Staré školy (za Obecním úřadem)
  • stanoviště „U kynologů“
  • Srby – vedle restaurace Racek

Jedlé oleje:

Srby a v Tuchlovicích Za obecním úřadem ul. U Staré školy