Bioodpad

Na základě sdělení AVE Kladno s.r.o. začíná svoz bioodpadu v dubnu.

Bude probíhat jako v předchozích letech vždy každý sudý týden – v pátek : duben: 5.4. 19.4. , květen: 3.5. 17.5. 31.5. , červen: 14.6. 28.6., červenec: 12.7. 26.7., srpen: 9.8. 23.8., září: 6.9. 20.9., říjen: 4.10. 18.10. , listopad 1.11.

 

Svoz bioodpadu je každý sudý týden v pátek pro občany Tuchlovic a Srb zajištěn zdarma

posekanou trávu je možné vyvážet do kontejneru na fotbalovém hřišti (z ulice Na Stráži III)

Odkládat se může kdykoli během dne


Do hnědé sběrné nádoby odkládáme

 • posekaná tráva
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů
 • zemina z květin bez květináčů
 • plevele
 • pokojové rostliny
 • listí (bez smetků z ulice)
 • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
 • skořápky z vajec
 • slupky z citrusových plodů
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • květináče z lepenky a rašeliny

 

Do hnědé sběrné nádoby nikdy neodkládáme

 • podestýlka od drobných domácích zvířat
 • pleny
 • pytlíky z vysavače
 • oharky z cigaret
 • uhelný popel
 • smetky z ulice
 • zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
 • oleje
 • kosti