Sběrné místo

Adresa: Dvůr Obecního úřadu Tuchlovice, U staré školy 83

Sběrné místo slouží pro občany Tuchlovic a Srb umožňuje:

  • zpětný odběr elektrospotřebičů
  • odložení velkoobjemového odpadu

Baterie, akumulátory, fotoaparáty, mobilní telefony, nabíječky a další drobné spotřebiče je  možno odevzdat do boxů umístěných v budově Obecního úřadu.

Pro občany Tuchlovic je odběr VOO zajištěn první středu v měsíci od 14.00 – 17. 00 hod.na sběrném místě ve dvoře obecního úřadu

Pro občany Srb je odběr VOO zajištěn den předcházející první středě v měsíci od 16.00 – 17. 00 hod.v uličce za Rackem

 

„Snažíme se chránit přírodu, jak to jde, věříme, že se nás v budoucnu zapojí více“

Asekol_env_vyuct_2016