Komise a výbory

Finanční výbor

 

 

Kontrolní výbor

 

 

Kulturní komise

 

Sociální komise:

 

 

Komise veřejného pořádku a bezpečnosti: