Komise a výbory

Finanční výbor

Ing.Vladimír Olič – předseda
Ing. Michal Křižan
Pavel Šindler

 

Kontrolní výbor

Jaroslav Zach – předseda
Ondřej Martinec
Alice Klírová

 

Kulturní komise

předseda: Miroslav Laštovka
členové: Kristýna Zelenková, Markéta Neumannová, Iva Pencová.

 

Sociální komise:

Frömmelová Vladimíra – předsedkyně
Rybářová Jaroslava
Fialová Kateřina

 

Komise veřejného pořádku a bezpečnosti:

Miroslav Štros – předseda s dohledem nad veřejným pořádkem a bezpečností v Tuchlovicích

Jaroslav Zach s dohledem nad veřejným pořádkem a bezpečností v MČ Srby.

 

Komise sportovní. Starosta obce bude pověřen dohledem nad sportovními oddíly, kterým obec poskytuje dotaci