Veřejnoprávní smlouvy dle zák.250/2000 Sb

Smlouvy v roce 2019


Smlouvy v roce 2018


Smlouvy v roce 2017


schváleno zastupitelstvem obce usnesením Z-04-1/2016 ze dne 1.2.2016