Rada obce

Mgr. Jaroslav Pošta – starosta
   Iva Pencová  –  místostarostka

Mgr. Jan Bejček
Ing. Radek Šitta
Ing. Michal Křižan