Zastupitelstvo obce

 

Mgr. Jaroslav Pošta – starosta
Iva Pencová  –  místostarostka

Mgr. Jan Bejček

František Král

Ing. Michal Křižan

Mgr. Miroslav Laštovka

Mgr. Ondřej Macháč

Ing. Vladimír Olič

Ing. Jan Procházka

Ing. Radek Šitta

Irena Piálková DiS

Milada Jirásková

Ing. Markéta Hurtová

Ing. Karel Burda

Mgr. Radek Zobina