Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 1.2.2018

pozemky