Územní plány

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN


Územní studie na zastavitelnou plochu č. 12.1 v k.ú. Tuchlovice

us_tuchlovice

us_tuchlovice2

us_tuchlovice3

us_tuchlovice4

us_tuchlovice5

 


NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUCHLOVICE


Územní plán obce Tuchlovice – návrh zadání změny č.1


Starý ÚZEMNÍ PLÁN

Údaje o vydaném Územním plánu Tuchlovice

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Základní členění území

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Hlavní výkres

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Doprava a energie

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Výkres VPS – VPO a sanací

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Etapizace

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Výkres širších vztahů

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Výkres předpokládaných záborů

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Odůvodnění

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Rozbor udržitelného rozvoje

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Výroková část