Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – opatření obecné povahy

stanoveni