Archiv: Zprávy

SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ 10 LIP KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

27.října 2018 SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ 10 LIP KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA.   Přihlaste se na OÚ a přijďte si s námi zasadit „svůj“ strom. Od 10.00 hodin vysadíme 5 lip v Tuchlovicích, sraz u hřbitova a od 14.00 vysadíme 5 lip v Srbech, sraz na návsi. Potom si u Racka opečeme připravené špekáčky.

VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ZŠ TUCHLOVICE – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY

Stručný popis projektu: Projekt „Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice“ je zaměřen na zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání. Předmětem projektu je rozšíření kapacity ZŠ Tuchlovice a výrazné zlepšení kvality výuky a výukového procesu. V rámci projektu dojde k vybudování 4 kmenových učeben a 1 odborné učebny. Moderní odborná učebna bude využívána pro výuku odborných předmětů s […]