Archiv: Zprávy

Platby komunálního odpadu

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU    A POPLATEK ZE PSA LZE UHRADIT  V KANCELÁŘI OÚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PŘEVODEM NA ÚČET OÚ 388153379/0800,  VS. = Č. POPISNÉ    (známka bude vydána v kanceláři OÚ až  po připsání platby na účet)   OD 2. LEDNA 2018 – DO 28. ÚNORA 2018   POPLATKY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉ VÝŠI. 590,- na osobu […]