Informační servis

Aktuálně

Odečet plynu Srby

Ve dnech 22. – 26. října 2018 bude v Srbech probíhat odečet plynu

Posted in Aktuality | Leave a comment

Dotační programy EU

Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice  

Posted in Aktuality | Leave a comment


Zprávy

Nalezeny klíče a brýle v blízkosti školy

    Info u ředitele školy

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nalezeny klíče a brýle v blízkosti školy

SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ 10 LIP KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

27.října 2018 SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ 10 LIP KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA.   Přihlaste se na OÚ a přijďte si s námi zasadit „svůj“ strom. Od 10.00 hodin vysadíme 5 lip v Tuchlovicích, sraz u hřbitova a od 14.00 vysadíme 5 lip v Srbech, sraz na návsi. Potom si u Racka opečeme připravené špekáčky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ 10 LIP KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

SVOZ BIOODPADU V MĚSÍCI LISTOPADU

SVOZ BIOODPADU V MĚSÍCI LISTOPADU PROBĚHNE DNE 2.11.2018 A 16.11.2018

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SVOZ BIOODPADU V MĚSÍCI LISTOPADU

Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem

záměr prodat : Část pozemku p.č. 456, o výměře cca 160-170 m2, ostatní plocha v k.ú. Srby u Tuchlovic.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem záměr prodat : Část pozemku p.č. 456, o výměře cca 160-170 m2, ostatní plocha v k.ú. Srby u Tuchlovic.

Záměr prodeje pozemků v KÚ Srby

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr prodeje pozemků v KÚ Srby

Výsledek komunálních voleb Tuchlovice

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledek komunálních voleb Tuchlovice

ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.

VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ZŠ TUCHLOVICE – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY

Stručný popis projektu: Projekt „Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice“ je zaměřen na zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání. Předmětem projektu je rozšíření kapacity ZŠ Tuchlovice a výrazné zlepšení kvality výuky a výukového procesu. V rámci projektu dojde k vybudování 4 kmenových učeben a 1 odborné učebny. Moderní odborná učebna bude využívána pro výuku odborných předmětů s […]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ZŠ TUCHLOVICE – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY


Kalendář akcí

Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru