Anketa – parky

Utvořme společně podobu veřejných prostranství

Jedním z významných veřejných prostor obce jsou naše parky a náměstí, jejichž současná podoba však přestává býti v kontextu společenských změn a potřeb moderní společnosti dostačující. Zejména v zastavěných částech obcí, ale i v jejich bezprostředním okolí je na kvalitu, architektonické uspořádání a funkčnost zeleně kladen velký důraz. Nejen v krajině, ale především ve veřejném prostoru sídel by měla zeleň společně s ostatními architektonickými prvky tzv. občanské vybavenosti nabízet svým uživatelům širokou paletu možností využívání v aktivním životě člověka.
Domníváme se, že současný stav našeho veřejného prostoru nám zdaleka nenabízí vše ze svého potenciálu – ať již na úrovni racionálního a funkčního architektonického uspořádání, estetického působení na člověka či univerzálnosti a mnohostrannosti ve využití takového prostoru napříč věkovými kategoriemi svých uživatelů.

Rádi bychom tento nevyhovující stav změnili!
Přáli bychom si, aby se veřejný prostor naší obce stal oázou, která bude lákat k aktivnímu pobytu a vybízet k odpočinku. Chtěli bychom, aby se park a náměstí staly chloubou obce, příkladem pro jiné obce a místem, ve kterém je radost aktivně i pasivně odpočívat.
Věříme, že pro vyhledání vhodného architektonického návrhu je nejvhodnější zapojit do procesu širokou veřejnost. Jedině tak se nezávisle a svobodně mezi sebou utkají různé názory, myšlenky a vize. Jedním ze zásadních předpokladů úspěšné architektonické studie je kvalitně zpracované a promyšlené zadání. Zadání by mělo definovat požadavky obce a zohlednit myšlenky a náměty místních obyvatel.

Váš názor nás zajímá!
Proto pro Vás připravujeme několik akcí, kterými bychom Vás, obyvatele obce, chtěli zapojit do procesu oživení našich veřejných prostor, parků především. Byli bychom rádi, kdyby se otázka budoucnosti veřejných prostor nestala pouze myšlenkou tepající stěnami radnice, či ateliérů projekčních společností. Jsme přesvědčeni, že park by měl sloužit různým věkovým a zájmovým skupinám a aby tomu tak mohlo být, musí se nejdříve toto téma stát spojujícím článkem pro všechny skupiny jeho budoucích uživatelů. První akcí bude „Anketa / Dotazník podnětů obyvatel obce“, který nám pomůže zjistit Vaše názory, náměty a podněty k jednotlivým tématům jako jsou: Vaše osobní vzpomínky, Vaše názory na využití, hodnoty a potenciál spojené s parkem a okolím. Naším cílem je zjistit, jak by dle Vás měla veřejná prostranství vypadat, jaké aktivity byste zde uvítali, komu a jak by měla veřejná prostranství sloužit. Zajímá nás přímý dialog s Vámi, a proto zveme všechny, kterým není budoucnost parku a okolí cizí, na: „Setkání v parku“, které se bude konat v sobotu 14. října od 18,00 hodin. Sraz před budovou OÚ Tuchlovice. Budeme velmi rádi, když přijdete a anketu vyplníte spolu s námi! Všichni jste vítáni!

Pokud se nemůžete zúčastnit, nevadí. Anketu/Dotazník můžete vyplnit prostřednictvím elektronické verze na: www.ou-tuchlovice.cz/anketa-dotaznik-parky, nebo odpovědi zaslat na e-mail: starosta@ou-tuchlovice.cz a nebo je možné odpovědi poslat poštou /zanést na adresu Obecního úřadu Tuchlovice, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice. Otázky ankety naleznete v příloze Tuchlovických novin.
Odpovědi na otázky můžete zasílat do 30. listopadu 2017.


Dotazníky ke stažení:

Tuchlovický park v pdf

Tuchlovický park v docx (pro el. vyplnění)

Srby park v pdf

Srby park v docx (pro el. vyplnění)