Job: VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TUCHLOVICE“

Název dokumentu VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TUCHLOVICE“
Obecní úřad +420 312 657 020
Městská policie +420 602 395 312
E-mail obecniurad@ou-tuchlovice.cz
Datová schránka j6tbsyq