Elektronická úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
18.11.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
13.11.2019 Návrh rozpočtu svazku měst a obcí VKM na rok 2020 Obec Tuchlovice 31.12.2019 Stáhnout
12.11.2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 Obec Tuchlovice Stáhnout
11.11.2019 Návrh Rozpočtu 2020 – paragrafy Obec Tuchlovice Stáhnout
07.11.2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
31.10.2019 Záměr prodat Pozemek p.č. 2515 v k.ú. Tuchlovice o výměře 5228 m2, ostatní plocha Obec Tuchlovice Stáhnout
31.10.2019 Záměr prodat část pozemku p.č. 1123/8 v k.ú. Tuchlovice, nové p.č.1123/13 o výměře 5 m2, ostatní plocha Obec Tuchlovice Stáhnout
02.10.2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
02.10.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území Obec Tuchlovice Stáhnout
04.9.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství Obec Tuchlovice 16.9.2019 Stáhnout
04.9.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků – ochrana přírody Obec Tuchlovice Stáhnout
14.8.2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
14.8.2019 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Tuchlovice, okres Kladno – KONEKTIVITA A ZABEZPEČENÍ ŠKOLY“ Obec Tuchlovice 30.8.2019 Stáhnout
13.8.2019 Záměr prodat : Část pozemku p.č. 1171 v k.ú. Lány, o výměře cca 380 m2, trvalý travní porost Obec Tuchlovice 29.8.2019 Stáhnout
13.8.2019 Záměr prodat : Část pozemku p.č. 1171 Geometrický plán Obec Tuchlovice 29.8.2019 Stáhnout
07.8.2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
05.8.2019 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STOCHOV Obec Tuchlovice 21.8.2019 Stáhnout
30.7.2019 Kanalizační řád stokové sítě obce Tuchlovice, část Dřevěnkov Obec Tuchlovice Stáhnout
25.7.2019 Záměr prodat pozemek 320/7 k.ú. Srby Obec Tuchlovice 12.8.2019 Stáhnout
10.7.2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
04.7.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice za rok 2018 Obec Tuchlovice Stáhnout
04.7.2019 Finanční vypořádání dotací 2018 Obec Tuchlovice Stáhnout
04.7.2019 Příloha č.3 k rozpočtu 2018 Obec Tuchlovice Stáhnout
04.7.2019 SFDI k rozpočtu 2018 Obec Tuchlovice Stáhnout
04.7.2019 Závěrečný účet obce Tuchlovice ke dni 31.12.2018 Obec Tuchlovice Stáhnout
04.7.2019 Závěrečný účet obce Tuchlovice za rok 2018 Obec Tuchlovice Stáhnout
01.7.2019 Výpis z jednání zastupitelstva ze dne 26.6.2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
10.6.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice za rok 2018 Obec Tuchlovice 26.6.2019 Stáhnout
10.6.2019 Finanční vypořádání dotací Obec Tuchlovice 26.6.2019 Stáhnout
10.6.2019 Příloha č.3 k návrhu rozpočtu 2018 Obec Tuchlovice 26.6.2019 Stáhnout
10.6.2019 SFDI Obec Tuchlovice 26.6.2019 Stáhnout
10.6.2019 Plnění (návrh závěrečného rozpočtu 2018) Obec Tuchlovice 26.6.2019 Stáhnout
10.6.2019 Příjmy a výdaje (návrh závěrečného rozpočtu 2018) Obec Tuchlovice 26.6.2019 Stáhnout
05.6.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
05.6.2019 Rozhodnutí o odvolání V Lukách 660 Obec Tuchlovice 21.6.2019 Stáhnout
05.6.2019 Vyrozumění o náhradním doručení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 4.6.2019 Obec Tuchlovice 21.6.2019 Stáhnout
17.5.2019 Záměr prodat : Pozemek p.č. 72/12 v k.ú. Tuchlovice, o výměře 11 m2, ostatní plocha Obec Tuchlovice 31.5.2019 Stáhnout
10.5.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 Obec Tuchlovice Stáhnout
26.4.2019 Veřejná vyhláška obce Kačice Obec Kačice 27.5.2019 Stáhnout
23.4.2019 Stavební povolení – chodníky v ul. Nár. Odboje Obec tuchlovice 09.5.2019 Stáhnout
12.4.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 Obec tuchlovice Stáhnout
10.4.2019 Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladna Obec Tuchlovice 27.5.2019 Stáhnout
14.3.2019 Záměr prodat : Část pozemek p.č. 741/1 v k.ú. Tuchlovice, o výměře cca 16 m2, osta.pl. Obec tuchlovice 01.4.2019 Stáhnout
14.3.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Obec tuchlovice Stáhnout
14.3.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 Obec tuchlovice Stáhnout
14.3.2019 Výzva vyjádření k podanému odvolání – Dopravní a technická infrastruktura Tuchlovice – lokalita V Lukách západ Obec tuchlovice 01.4.2019 Stáhnout
04.3.2019 Odvolání Dopravní a technická infrastruktura Tuchlovice – lokalita V Lukách západ Obec tuchlovice 01.4.2019 Stáhnout
27.2.2019 Pravidla rozpočtového provizoria Obec tuchlovice Stáhnout
20.2.2019 Územní rozhodnutí – lokalita V Lukách západ Obec tuchlovice 11.3.2019 Stáhnout
15.2.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obec tuchlovice Stáhnout
14.2.2019 Záměr prodat pozemek p.č. 609 v k.ú. Srby u Tuchlovic, o výměře 1361 m2, jiná plocha Obec tuchlovice 05.3.2019 Stáhnout
14.2.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Obec tuchlovice Stáhnout
11.2.2019 UZSVM výběrové řízení dopis Obec tuchlovice Stáhnout
11.2.2019 UZSVM výběrové řízení – vodní plocha Obec tuchlovice Stáhnout
11.1.2019 Rozpočtové opatření č. 16/2018 Obec tuchlovice 15.2.2019 Stáhnout
03.1.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Tuchlovice 2019 – 2021 Obec tuchlovice Stáhnout
03.1.2019 Rozpočet obce na rok 2019 Obec tuchlovice Stáhnout
27.12.2018 Rozpočtové opatření č. 15/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
21.12.2018 Záměr prodat: Pozemek p.č. 631 v k.ú. Tuchlovice, o výměře 144 m2, zahrada Obec tuchlovice 07.1.2019 Stáhnout
21.12.2018 Záměr prodat: Pozemek p.č. 625/2 v k.ú. Tuchlovice, o výměře 82 m2, zastavěná plocha a nádvoří Obec tuchlovice 07.1.2019 Stáhnout
21.12.2018 Záměr prodat: Pozemek p.č. 320/7 v k.ú. Srby u Tuchlovic, o výměře 928 m2, orná půda Obec tuchlovice 07.1.2019 Stáhnout
14.12.2018 Oznámení o zahájení územního řízení – Dopravní a technická infrastruktura Tuchlovice – lokalita V Lukách západ Obec tuchlovice 31.12.2018 Stáhnout
08.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Tuchlovice 2018 – 2020 Obec tuchlovice Stáhnout
04.12.2018 Rozpočtové opatření č. 14/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
30.11.2018 Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 Obec tuchlovice 19.12.2018 Stáhnout
30.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 Obec tuchlovice 19.12.2018 Stáhnout
29.11.2018 „STAVEBNÍ ÚPRAVY BAZÉNU – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU“ – dodatečné informace č.1 Obec tuchlovice 14.12.2018 Stáhnout
28.11.2018 „STAVEBNÍ ÚPRAVY BAZÉNU – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU“ Obec tuchlovice 14.12.2018 Stáhnout
16.11.2018 Pronájem prostor bývalá pošta Obec tuchlovice 03.12.2018 Stáhnout
02.11.2018 Rozpočtové opatření č. 13/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
15.10.2018 záměr prodat : Část pozemku p.č. 456, o výměře cca 160-170 m2, ostatní plocha v k.ú. Srby u Tuchlovic. Obec tuchlovice 31.10.2018 Stáhnout
09.10.2018 Záměr prodeje pozemků v KÚ Srby Obec tuchlovice 25.10.2018 Stáhnout
03.10.2018 Rozpočtové opatření č. 11/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
03.10.2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
03.10.2018 Pravidla rozpočtového provizoria 2018 Obec tuchlovice Stáhnout
13.9.2018 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného Obec Tuchlovice Stáhnout
13.9.2018 ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Obec Tuchlovice Stáhnout
07.9.2018 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TUCHLOVICE“ Obec Tuchlovice 17.9.2018 Stáhnout
07.9.2018 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ZÁKLADNÍ ŠKOLY TUCHLOVICE Obec Tuchlovice Stáhnout
07.9.2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
29.8.2018 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR výzva č. 2 Obec Tuchlovice 01.10.2018 Stáhnout
22.8.2018 Záměr prodeje pozemků v části Tuchlovice – Srby Obec Tuchlovice 07.9.2018 Stáhnout
17.8.2018 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „TUCHLOVICE – MK NA STRÁŽI“ – zadávací dokumentace Obec Tuchlovice Stáhnout
06.8.2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
06.8.2018 Rozpočtové opatření č. 9/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
03.7.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
03.7.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice Obec tuchlovice 04.7.2019 Stáhnout
03.7.2018 Tabulka 2,3,4 Obec tuchlovice 04.7.2019 Stáhnout
03.7.2018 Komentář k finančnímu vypořádání Obec tuchlovice 04.7.2019 Stáhnout
03.7.2018 Příloha č. 3 Obec tuchlovice 04.7.2019 Stáhnout
03.7.2018 Závěrečný účet obce Tuchlovice ke dni 31.12.2017 Obec tuchlovice 04.7.2019 Stáhnout
03.7.2018 Závěrečný účet obce Tuchlovice za rok 2017 Obec tuchlovice 04.7.2019 Stáhnout
11.6.2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
31.5.2018 Veřejná vyhláška č.1 2018 změna územního plánu Obec Tuchlovice Stáhnout
31.5.2018 Záměr prodeje pozemku Obec Tuchlovice 18.6.2018 Stáhnout
14.5.2018 OPAKOVANÁ VÝZVA – oznámení VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „TUCHLOVICE – SLOVANKA, CHODNÍK PODÉL II/606“ Obec Tuchlovice 30.5.2018 Stáhnout
11.5.2018 zadávací dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY BAZÉNU – ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU A FOTOVOLTAICKÉ ZAŘÍZENÍ“ Obec Tuchlovice 30.5.2018 Stáhnout
25.4.2018 Záměr prodeje pozemku Obec Tuchlovice 11.5.2018 Stáhnout
20.4.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
06.4.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
09.3.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
07.3.2018 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu obce Tuchlovice Obec Tuchlovice Stáhnout
15.2.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
05.2.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obec Tuchlovice 13.2.2018 Stáhnout
24.1.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obec tuchlovice 03.1.2019 Stáhnout
22.12.2017 Záměr prodeje pozemků Srby Obec Tuchlovice 08.1.2018 Stáhnout
22.12.2017 Geometrický plán prodej pozemku Srby Stáhnout
20.12.2017 Oznámení o výběrovém řízení včetně aukce Obec Tuchlovice 18.1.2018 Stáhnout
08.12.2017 Rozpočet obce na rok 2018 Obec tuchlovice Stáhnout
16.11.2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020 Obec Tuchlovice 01.12.2017 Stáhnout
16.11.2017 Návrh rozpočtu pro rok 2018 Obec Tuchlovice 01.12.2017 Stáhnout
16.11.2017 Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2017 Obec tuchlovice 01.12.2017 Stáhnout
01.11.2017 Záměr prodat Srby p.č. 320/7 Obec Tuchlovice 20.11.2017 Stáhnout
31.10.2017 Nabídka pronájmu SPÚ Obec Tuchlovice Stáhnout
18.10.2017 Záměr prodat Obec Tuchlovice 03.11.2017 Stáhnout
16.10.2017 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – chodník Slovanka Obec Tuchlovice Stáhnout
09.10.2017 Záměr prodat část 529-1 Obec Tuchlovice Stáhnout
06.10.2017 Územní rozhodnutí ulice Na Stráži Obec Tuchlovice Stáhnout
22.9.2017 Nájem nebytových prostor Obec Tuchlovice 07.10.2017 Stáhnout
20.9.2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020 Obec Tuchlovice 08.12.2017 Stáhnout
18.9.2017 ČEZ Distribuce odstranění a okleštění stromoví Obec Tuchlovice Stáhnout
12.9.2017 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č.1/2017 – územní opatření o stavební uzávěře Obec Tuchlovice Stáhnout
05.9.2017 Oznámení o zahájení územního řízení – Na Stráži Obec Tuchlovice 21.9.2017 Stáhnout
05.9.2017 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – Slovanka Obec Tuchlovice 21.9.2017 Stáhnout
30.8.2017 Výpůjčka pozemků Obec Tuchlovice 02.10.2017 Stáhnout